Privacyverklaring

Als u deze community/website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • Stichting Perspectief Groningen 2025
 • Stationsstraat 13, Scheemda
 • info@dekrachtvangroningen.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op deze community/website verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze zijn bij uw profielregistratie opgegeven.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en raadpleegbaar door anderen)
 • IPadres
 • Eventueel: functie binnen de Stichting

Het is mogelijk om uw profiel aan te vullen met extra persoonsgegevens. Als u dat doet, worden deze ook verwerkt op deze community/website. Dit zijn de gegevens die u extra kunt opgeven: (mobiel) telefoonnummer, titel, eventuele opmerkingen, woonadres, postadres en gegevens over de organisatie waar u werkzaam bent (naam, vestiging, functie, expertise, werkdagen). Ook kunt u een profielfoto uploaden.U kunt uw profielgegevens altijd wijzigen.

Het is ook mogelijk om uw voorkeuren in te stellen:

 • Wel/niet ontvangen van nieuwsbrieven
 • Wel/niet ontvangen van service email
 • Wel/niet ontvangen van email updates. U ontvangt updates over nieuwe of gewijzigde informatie indien u een pagina bent gaan volgen.
 • Wel/niet genoemd kunnen worden in reacties
 • Wel/niet zichtbaar maken van uw profiel voor andere ingelogde gebruikers
 • Wel/niet openbaar maken van email adres
 • Wel/niet openbaar maken van telefoonnummer
 • Wel/niet openbaar maken van profielfoto

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die u op deze community/website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 1. het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op deze community/website;
 2. om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;
 3. om u te informeren over nieuwe activiteiten en bjeenkomsten;
 4. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 5. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden toegezonden;
 6. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 7. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 8. het optimaal laten functioneren van deze community/website.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

 1. u heeft toestemming gegeven;
 2. u werkt voor een organisatie en voor uw werkzaamheden is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken op deze community/website.;

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u uw profiel verwijdert. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze community/website.

Leverancier van de Software van deze community/website is Mett

De software van het Forum is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Mett. De verantwoordelijke heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community/website te beheren en te optimaliseren. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 2. Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over u verwerkt (artikel 20 AVG).
 3. Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.