Ommelander Ziekenhuis Groningen

1929 keer bekeken

Founding partners zijn de bedrijven en organisaties die de financiële basis voor de Kracht van Groningen leggen. Een deel van hen is ook vertegenwoordigd in het bestuur.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is hèt streekziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen. Het Ommelander Ziekenhuis staat voor het leveren van goede, snelle en veilige zorg.

Waarom Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is een organisatie die er toe doet. Wij maken ons sterk voor een gastvrije toegang, directe contacten en korte wachttijden. In onze ziekenhuizen zijn alle basisspecialismen aanwezig. Met 100 medisch specialisten, ruim 1300 medewerkers, moderne verpleegafdelingen en goed opgeleid personeel, zijn wij een aantrekkelijke en ondernemende organisatie.

Zorg op maat, dicht bij huis
Ons uitgangspunt is zorg op maat bieden, dichtbij huis. Het Ommelander Ziekenhuis doet dit vanuit twee locaties: Delfzicht in Delfzijl en Lucas in Winschoten.

Wij bieden inwoners van Noordoost-Groningen spoedeisende en alledaagse tweedelijns medisch specialistische zorg van een uitstekend niveau aan.

De zorgbehoefte van patiënten nu en in de toekomst stellen wij centraal. De aansluiting met de huisarts (de ‘voordeur’) en ook de verpleeghuizen en thuiszorg (‘achterdeur’) moet daarbij perfect zijn.
Dit realiseren wij met medewerkers die gemotiveerd en klantgericht zijn, die het prettig vinden om bij het Ommelander Ziekenhuis te werken en die dat uitstralen.

Iedereen voelt zich thuis
We behandelen de patiënten en hun naasten respectvol en betrekken hen bij de zorg. We vinden het belangrijk dat patiënten, bezoekers maar ook collega's zich bij het Ommelander Ziekenhuis thuis voelen. Dit vraagt van iedereen aandacht voor de manier waarop we met elkaar samenwerken en communiceren.

Samenwerken in de regio
Om in een uitstekende zorgverlening te kunnen voorzien, werkt het Ommelander Ziekenhuis Groningen intensief samen met andere zorgverleners in de regio. Goede contacten zijn er met de huisartsen, de verloskundigen en de verpleeg- en verzorgingshuizen in onze omgeving. Maar ook met de andere ziekenhuizen in het noorden onderhouden wij een nauwe samenwerking op verschillende gebieden.

Sinds december 2015 is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) eigenaar van het Ommelander Ziekenhuis. Onder het UMCG werkt het Ommelander Ziekenhuis volledig zelfstandig. De komende jaren zal de samenwerking op het gebied van zorg verder toenemen. Het is de bedoeling dat het Ommelander Ziekenhuis zich als streekziekenhuis vooral gaat richten op basis-ziekenhuiszorg en minder complexe behandelingen. Het UMCG zal zich juist richten op complexe behandelingen.

Meer informatie leest u op de pagina 'Samenwerkingsverbanden' en op de pagina Samenwerking met het UMCG.

Zorgen voor kwaliteit, nu en in de toekomst
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen vindt kwaliteitszorg en TopZorg zeer belangrijk en blijven hier voortdurend aan werken. Daarbij hebben we oog voor de regio en zijn we steeds bezig om na te denken over de vraag hoe de zorgverlening in de toekomst eruit moet zien.

Images

Twitter

On the map

Cookie settings